ΠτΔ – Κατάθεση θεμέλιου λίθου του

ΠτΔ – Κατάθεση θεμέλιου λίθου του καζίνο θερέτρου
       Ζακάκι Λεμεσού, Κύπρος
       Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης καταθέτει τον  
       θεμέλιο λίθο του καζίνο θερέτρου. 
//
PoR – Laying the foundation stone of the casino resort
Zakaki, Limassol, Cyprus
The President of the Republic, Mr Nicos Anastasiades, lays the foundation stone of the casino resort.

 
 

box_promotion_f

 

box_howtoregister

 

casino

slot

sport